Om oss

Et effektivt nettverk av kvinnelige gründere

Gründer Girls er et unikt nettverk av entusiastiske kvinnelige gründere som både vil og kan mye, og som kan sees på som en ny del av det lokale næringslivet i Østfold. Noen av oss er nystartede, noen har lang erfaring og noen har ennå kun en drøm om å starte for seg selv. I Gründer Girls ønsker vi å bygge opp sterke kvinnelige gründere i Østfold, og pr. i dag teller vi ca 140 medlemmer. Medlemstallet er stadig økende, og nettverket er åpent for alle kvinner som har ambisjoner om å utvikle seg selv, både faglig og personlig.

Vi skaper felles suksess!

Styrken i Gründer Girls-nettverket ligger i at vi deler kunnskap, og gir hverandre råd og tips om hvordan det er å starte og drive egen bedrift. I Gründer Girls får man nye kontakter og venner, og vårt mål er å hjelpe hverandre med å skape suksesshistorier. Vår visjon er derfor: Felles suksess!

Vitalt og energigivende

Gründer Girls har sitt utspring fra den tidligere nettverksgruppen KRU (Kvinner Ressurs Utvikling), men i 2010 gjorde vi en revitalisering med nytt navn og nytt medlemsregister. Tidligere medlemmer kan fortelle at den nye konstellasjonen har en giv og et energinivå som de aldri før har opplevd. Vi får stadig tilbakemeldinger om at nettverket bringer med seg mange synergieffekter. Jenter som lenge har sittet på gjerdet, og ikke turt å starte for seg selv, tør endelig å realisere sine etablererdrømmer etter å ha kommet med i nettverket. Mange av medlemmene våre har både drømmer og ambisjoner om å vokse, men føler at de enten står alene, ikke tror på seg selv eller ikke får støtte av familien. Andre medlemmer, som tør å følge drømmen sin, finner glede i å snakke med likesinnede og utveksle erfaringer. Vi leter hele tiden etter muligheter og samarbeidsløsninger.

Et gjennomgående profesjonelt fokus

Ofte får vi høre av både medlemmer og utenforstående at de har blitt overrasket over hvor profesjonelt fokus vi har. For styret er det viktig å understreke at Gründer Girls absolutt ikke er en sosial klubb, men at vi jevnlig holder medlemsmøter med ulike temaer som kan ha interesse for gründere. Et par inspirasjonsseminarer er også avholdt med stor suksess, der vi har fått støtte fra Fredrikstad Kommune gjennom interreg-prosjektet GrensEraser. Vi har også samarbeidet med Innovasjon Norges ”Kvinnovasjonsprosjekt” om Kvinnovasjonskonferansen ”Kvinner som våger” på Hydrogenfabrikken i november 2012. Høsten 2013 arrangerte vi to salgstreningskurs med en profesjonell salgstreningscoach.

Her er oversikt over noen tidligere arrangementer.