gg_aarsmøte17

Velkommen til årsmøte!

ÅRSMØTE 28. MARS PÅ LILLIS VERDEN

Velkommen til årsmøte 28. mars kl 1830-2100. I tillegg til agenda blir det et hyggelig møte med medlemmene våre, rom for en matbit og faglig inspirasjon med et innlegg fra vår søsterorganisasjon BPW Follo.

Foreløpig saksliste:
Sak 1 – VALG AV MØTELEDER
Sak 2 – VALG AV PROTOKOLLFØRER
Sak 3 – VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE – 2 STK
Sak 4 – INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Sak 5 – ÅRSBERETNING 2016
Sak 6 – REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2016
Sak 7 – VALG av 1 styreleder, 3 styremedlemmer, 1 valgkomitè
Sak 8 – VEIEN VIDERE 2017
Sak 9 – BUDSJETT 2017

Saker som du ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn til styret innen 19. mars 2017.
Vi gjør oppmerksom på at det kun er betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

Følgende vedlegg ettersendes:
• Årsberetning 2016
• Budsjett og regnskap 2016
• Budsjett 2017
• Oversikt over medlemmer som stiller til valg