web_arsmote16_770x510

Årsmøte

Godt nytt år, alle sammen!
Det er snart tid for organisasjonens årsmøte. Vi går igjennom fjorårets begivenheter og tall, og ser litt på hvordan det nye året kan bli. Det nye styret blir presentert og valgt, og deretter blir det enkel bevertning i form av pizza og kaffe. Som vanlig setter vi av tid til mingling og hygge i selskap med andre Gründer Girls, og vi planlegger et morsomt og spennende innslag ila kvelden.
Vi gjør oppmerksom på at det bare er betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

Tid: Onsdag 03.02.2016 kl. 19.00.
Sted: Restaurant På Brygga, 2. etg. i Fredrikstad.
50,- pr pers.
Send en epost til jegermed@grundergirls.no for å melde deg på!


Foreløpig saksliste:
• Sak 1 – VALG AV MØTELEDER
• Sak 2 – VALG AV PROTOKOLLFØRER
• Sak 3 – VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE – 2 STK
• Sak 4 – INNKALLING TIL ÅRSMØTE
• Sak 5 – ÅRSBERETNING 2015
• Sak 6 – REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2015
• Sak 9 – HANDLINGSPLAN 2016-17
• Sak 10 – BUDSJETT 2016
• Sak 12 – VALG
– 3 styremedlemmer
– 1 styreleder
– 1 valgkomitè

Saker som du ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn til styret innen 27. januar 2016. Vi gjør oppmerksom på at det bare er betalende
medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

Følgende vedlegg ettersendes i uke 3:
• Årsberetning 2015
• Budsjett og regnskap 2015
• Budsjett 2016
• Oversikt over medlemmer som stiller til valg

Hold av datoen, og følg med på våre websider og Facebookside for mer info.

Vel møtt, alle sammen!